Pašlaik mēs strādājam daudz un visus savus resursus ieguldam Pupuchi attīstībā. Mūsu uzņēmums ir jauns, un mums vēl garš ceļš ejams līdz brīdim, kad spēsim strādāt ar peļņu.

Viens no mūsu mērķiem ir Pupuchi eksports tuvākjos gados, tāpēc esam uzsākuši krāt starptaustisku pieredzi un izveduši Pupuchi ārpus Latvijas robežām.

Pārtikas izstāde “Natural Products Scandinavia” 2017 – Malmē, Zviedrijābija mūsu pirmā starptautiskā debija.

Dalība tajā stiprināja mūsu pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa, un atklāja vēl vairāk vērtības.

Mums patiešām ir svarīgs veselīgs dzīvesveids un arī moderna vide, kurā cilvēki palīdz cits citam.

Zekants SIA ir noslēdzis 2017. gada 28.martā līgumu Nr. SKV-L-2017/177 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds