Reģistrācija

 

Laimests

Skaits

1 laimesta vērtība (EUR)

Laimestu kopējā vērtība (EUR)

Naudas balva

2

250.00

500.00

Rimi dāvanu kartes

8

20.00

160.00

Produktu grozs*

12

9.51

114.12

Laimestu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

774.12

 

 1. Loterijas preču ražotājs un organizētājs: Zekants SIA, reģ.nr. 43603076046, jur.adrese: Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Latvija.
 2. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Rimi visā Latvijas Republikas teritorijā.
 3. Loterijas norises laiks:
  • Loterijas norises sākums: 2021.gada 16.novembris
  • Loterijas norises beigas: 2021.gada 14.decembris
  • Loterijas reģistrācijas periods: 2021.gada 13.decembris

*Produktu grozs: 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” bez eļļas&sāls 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” ar sāli 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” ar piri pipariem 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” ar sieru 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” ar ķiplokiem 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” ar oregano&ķiplokiem 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” ar āboliem&kanēli 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” ar ingveru&kanēli 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” glazētas 50g, 1gb. grauzdētas pupas “Pupuchi” šokolādē 70g, 1gb. milti “Pupuchi” 150g.

 1. Loterijas prece: jebkurš Zekants SIA ražotais produkts “Pupuchi”.
 2. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3.punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 22 (divdesmit divi) pret 3000 (trīs tūkstoši).
 3. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi: lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz laimesta iegūšanu, no 2021.gada 16.novembra līdz 2021.gada 13.decembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) Loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Rimi visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošs dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
  • Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā pupuchi.lv/loterija. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs un epasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs un epasta adrese.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic “Preču un pakalpojumu loteriju likumā” noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimestu laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma” organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5.punktam, Loterijas reģistrācijas datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu tā dalību Loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, epastu un pirkuma dokumenta numuru.
  • Izpildot Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu laimestu.
  • Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vairākās izlozēs dažādas balvas. Ja vienreiz laimēts produktu grozs vai dāvanu karte, tad otrreiz to vairs laimēt nevar.
 4. Ar balvas saņemšanu saistītie izdevumi, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 5. Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu:

Izlozes norises laiks

Periods, par kādu notiek izloze

Izlozētie laimesti un skaits

Rezervisti

23.11.2021 plkst.15:00

16.11.2021 plkst.00:00 -22.11.2021 plkst.23.59

2 dāvanu kartes   3 produktu grozi

2 (divi) katram balvu veidam

30.11.2021 plkst.15:00

23.11.2021 plkst.00:00 -29.11.2021 plkst.23.59

2 dāvanu kartes   3 produktu grozi

2 (divi) katram balvu veidam

07.12.2021 plkst.15:00

30.11.2021 plkst.00:00 -06.12.2021 plkst.23.59

2 dāvanu kartes   3 produktu grozi

2 (divi) katram balvu veidam

14.12.2021 plkst.15:00

07.12.2021 plkst.00:00 -13.12.2021 plkst.23.59

2 dāvanu kartes   3 produktu grozi

2 naudas balvas

2 (divi) katram balvu veidam

 • Izlozes notiek Loterijas organizētāja Zekants SIA telpās – Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Latvija.
 • Izlozes tiks veiktas pēc nejaušības principa 2 (divu) neatkarīgu personu klātbūtnē.
 • Izlozēs katram laimestam veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz laimestu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2 (divu) darba dienu laikā pēc 4.izlozes veikšanas (16.12.2021 līdz plkst.23:59) mājas lapā pupuchi.lv/loterija.
 2. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot uz tālruņa numuru vai rakstot uz epasta adresi, kas norādīts pie reģistrācijas.
  • Laimētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas organizētāju Zekants SIA pa tālruni 29242260 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par laimesta saņemšanu līdz 2021.gada 28.decembrim plkst.17:00. Pēc šī datuma laimesti vairs netiks izsniegti un pāries Ražotāja īpašumā.
  • Ierodoties saņemt laimestu, laimētājam jāuzrāda pirkuma apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pēc laimesta saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par laimestu.
  • Ja laimētājs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot laimētāja un savu personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti vai personas apliecību).
  • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam Loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021.gada16.novembra līdz 2021.gada 13.decembrim un attēlotam Loterijas preces nosaukumam “Pupuchi” vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt Loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu laimestu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
  • Laimests netiek izsniegts, ja Loterijas laimētājs:
   • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   • reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   • reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   • reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt
   • reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem
   • papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju
   • nesniedz pietiekošu laimētāja identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām
  • Loterijas organizētājam Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtais laimests pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu laimestu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam laimesta vērtība naudā.
 3. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas organizētājam – Zekants SIA (Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Latvija) līdz 2021.gada 27.decembrim ar norādi Loterija ““Pupuchi” loterija veikalos Rimi”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  • Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
  • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
 4. Loterijā nevar piedalīties Zekants SIA un Rimi Latvia SIA darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam laimests netiek izsniegts.
 5. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par laimesta neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētāju nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

14.1. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieka tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātajiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.pupuchi.lv/loterija.

LAIMĒTĀJI
23.11.2021

Rimi dāvanu kartes

Loreta Kalniņa Čeka numurs 83/118182
Māris Korsiets Čeka numurs 60/496347

Pupuchi produktu grozs

Aleksis Kinašs Čeka numurs 439/334691
Māris Korsiets Čeka numurs 6/50969
Juris Straubergs Čeka numurs 234/352297

LAIMĒTĀJI
30.11.2021

Rimi dāvanu kartes

Inese Fadejeva, čeka nr.37/91456
Laila Moreina, čeka nr.3282204

Pupuchi produktu grozu laimēja

Ilona Reitere, čeka nr.240/340305
Natālija Kucenko, čeka nr.275/481002
Inga Trumpe-Kalniņa, čeka nr.95/161535

LAIMĒTĀJI

Pupuchi loterijas Rimi veikalos 14.12.2021 izlozē
Naudas balvas 250EUR laimēja
Dainis Auziņš un Inese Šteinberga

Rimi dāvanu karti 20EUR laimēja
Laila Dūdo un Inese Lasmane
Pupuchi produktu grozus laimēja
Aivars šteinbergs, Oskars Strazdiņš un Janīna Lotko


Pupuchi loterijas Rimi veikalos 07.12.2021 izlozē
Rimi dāvanu karti 20EUR laimēja
Jūlijs Černauskis un Anzelika Filipaviciene
Pupuchi produktu grozus laimēja
Vita Ilgavize, Agris Kalniņš un Lubova Ignatjeva.

Scroll to Top